PROIECT REGISTRUL AGRICOL PROIECT REGISTRUL AGRICOL

„Soluţii informatice integrate pentru gestiunea registrului agricol în format electronic şi managementul activităţilor interne ale instituţiilor publice, în cadrul parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Teleorman şi 15 U.A.T.-uri”

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013, Axa prioritară III - Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele publi și privat, Domeniul major de intervenție 2 - Dezvoltarea și Creșterea Eficienței Serviciilor Publice Electronice, Operațiunea 1 - ”Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

Beneficiar

Consiliul Judeţean Teleorman, Adresa: Str. Dunarii, Nr. 178, Alexandria, Cod poștal 140047, Județul Teleorman

Locația proiectului

România

Județul: Teleorman

Localitatea/Localități: Municipiul Alexandria, Comuna Blejeşti, Localitatea Ciuperceni, Comuna Frumoasa, Comuna Islaz, Comuna Măldăeni, Comuna Moşteni, Comuna Năsturelu, Comuna Orbeasca, Municipiul Roşiorii de Vede, Comuna Scrioaştea, Municipiul Turnu Măgurele, Oraș Videle, Comuna Vităneşti, Oraș Zimnicea

PRIMĂRIA VIDELE PRIMĂRIA VIDELE

 

CONTACT

Adresa:  Str. Republicii, Nr. 2

Cod postal: 145300

Telefon: 0247-453017

Fax: 0247-453015

Web:   http://www.primariavidele.ro

E-Mail: office@primariavidele.ro

 

 

HARTA