PRIVATE ZONE PRIVATE ZONE

română [Beta] română [Beta] English English
Nu ai roluri necesare pentru a accesa acest modul.
Nu ai roluri necesare pentru a accesa acest modul.
Nu ai roluri necesare pentru a accesa acest modul.
Nu ai roluri necesare pentru a accesa acest modul.

INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI

Pentru a accesa Serviciile online destinate cetățenilor ale fiecărui UAT , se va accesa pagina UAT-ul dorit, din meniul Unități Administrativ Teritoriale, plasat în partea stângă. 

 

PROIECT REGISTRUL AGRICOL - CJ TELEORMAN PROIECT REGISTRUL AGRICOL - CJ TELEORMAN

 

DENUMIRE PROIECT

„Soluţii informatice integrate pentru gestiunea registrului agricol în format electronic şi managementul activităţilor interne ale instituţiilor publice, în cadrul parteneriatului dintre Consiliul Judeţean Teleorman şi 15 U.A.T.-uri”

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013, Axa prioritară III - Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele publi și privat, Domeniul major de intervenție 2 - Dezvoltarea și Creșterea Eficienței Serviciilor Publice Electronice, Operațiunea 1 - ”Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

 

BENEFICIAR

Consiliul Judeţean Teleorman, Adresa: Str. Dunarii, Nr. 178, Alexandria, Cod poștal 140047, Județul Teleorman

 

LOCAȚIA PROIECTULUI

Teleorman
Localitatea/Localități: Municipiul Alexandria, Comuna Blejeşti, Localitatea Ciuperceni, Comuna Frumoasa, Comuna Islaz, Comuna Măldăeni, Comuna Moşteni, Comuna Năsturelu, Comuna Orbeasca, Municipiul Roşiorii de Vede, Comuna Scrioaştea, Municipiul Turnu Măgurele, Oraș Videle, Comuna Vităneşti, Oraș Zimnicea

 

OBIECTIVUL PRINCIPAL

Obiectivul principal al proiectului constă în creșterea performanței actului administrativ prin eficientizarea acțivităților interne, a calității serviciilor publice on-line aduse cetățeanului cu ajutorul unui sistem informatic integrat implementat la nivelul instituțiilor publice partenere, care să gestioneze Registrul Agricol în format electronic și să realizeze un management intern performant.